Språklust

Sök böcker, tidskrifter, filmer, tv-spel mm.

Språklust

 Språklust

Språklust har utvecklats av Regionbibliotek Region Jönköping tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam. Språklust består av två spår:

Spår 1 lanseras hösten 2016 och syftar till att redan under barnets första år lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i länet. BVC-sköterskan kommer vid 10-månaderskontrollen att prata med alla föräldrar om böcker, läsning och språk och uppmuntra till besök hos oss på biblioteket.  

Spår 2 startar som ett pilotprojekt under våren 2016 i de kommuner som har en regionanställd logoped (Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda). Spår 2 är ett samarbete mellan logoped och bibliotek och målet är att nå barn med språkstörningar. Logopeden skriver utifrån varje barns enskilda behov ut ett recept till biblioteket med information om vad barnet behöver öva på, så kallade språkliga kategorier. Det kan till exempel vara samspel i samtal, sakord, motsatsord, frågeord eller språkljud. På biblioteket finns en boklista över titlar som matchar de språkliga kategorierna.

Språklust boklista.

Läs mer hos Regionbibliotek Region Jönköpings län

Nässjö stadsbibliotek


Annebergs bibliotek

Annebergs bibliotek


Bodafors bibliotek

Bodafors bibliotek


Forserums bibliotek

Forserums Bibliotek


Malmbäcks bibliotek

Malmbäcks bibliotek