Radera e-böcker

Sök e-medier

Radera e-böcker

Bluefire Reader

Klicka på boken, välj "Delete" och "OK". Om du får frågan "Would you also like to return this item?", svara "No". Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

OBS! Använd funktionen "Delete", INTE funktionen "Return". Om du använder "Return" kommer Bluefire att låsa e-boken så att den inte kan öppnas igen.

Adobe Digital Editions

Gå till biblioteksvyn, högerklicka på e-boken och välj "Remove from library". Nu försvinner e-boken från läsprogrammet men filen ligger kvar i din dator. För att radera filen går du in i mappen Mina dokument > My Digital Editions, letar upp filen och raderar den.

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

OBS! Använd funktionen "Remove from library", INTE funktionen "Return borrowed item". Om du använder "Return" kommer Digital Editions att låsa e-boken så att den inte kan öppnas igen.

Aldiko

Gå till listan över e-böcker och klicka länge på boktiteln tills du får upp en meny i skärmens överkant. Klicka på "..." i hörnet och välj "Radera".

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

Mina sidor

Språk Språk

Nässjö stadsbibliotek


Annebergs bibliotek

Annebergs bibliotek


Bodafors bibliotek

Bodafors bibliotek


Forserums bibliotek

Forserums Bibliotek


Malmbäcks bibliotek

Malmbäcks bibliotek