Biblioteksplan

Nässjö kommuns biblioteksplan är en del av ABM-samverkan, det vill säga Arkiv-Bibliotek-Museum. Planen innehåller visioner, mål och handlingsplaner för respektive verksamhet. Biblioteksverksamheten omfattar både folkbibliotek och skolbibliotek.

Ladda gärna ner och läs:

Biblioteksplan med ABM-samverkan 2016-2019.

Språk