Tillgänglighet

Här beskrivs både tillgängligheten på biblioteken i Nässjö och tillgängligheten på webbplatsen bibliotek.nassjo.se. Vi vill att alla som besöker denna webbplats ska känna sig välkomna och hitta upplevelsen givande. Vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och användbarheten på vår webbplats och följer därmed många av tillgängliga standarder och riktlinjer.

Nässjö stadsbibliotek

Parkering finns på Mariagatan samt på baksidan av biblioteket, infart Bryggmästaregatan.
Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga finns reserverad och skyltad inom 25 meter från entrén.
Ingång från stadsparken (Carl Petersons plats), 102 cm bred. Marknivå. Dörröppnare. 
Ingång genom Kulturhuset Pigalles entré på Mariagatan, 92 cm bred. Ramp. Dörröppnare.
Hiss från Kulturhuset Pigalles entré. Hissen är placerad bredvid Kulturskolans lokaler. Taktil markering på hissknapparna. En röst i hissen informerar om våningsplan. 
Nya trappor är kontrastmarkerade. 
Toaletter finns till vänster om ingången från stadsparken. 
RWC. Skötbord. 
Pälsdjur (utom ledarhundar) får inte vistas i lokalerna. 

Besöksadress: Carl Petersons plats 1 Nässjö
Postadress: Bryggmästaregatan 4, 571 31 Nässjö
Telefon: 0380-51 82 33
E-postadress: stadsbiblioteket@nassjo.se

Annebergs bibliotek

Parkering finns utanför lokalen.
Ingång från Järnvägsgatan. Ramp.
Inga trappor eller trösklar.
Toalett.
RWC.
Pälsdjur (utom ledarhundar) får inte vistas i lokalerna.

Adress: Järnvägsgatan 10, 570 23 Anneberg
Telefon: 0380-51 77 14
Fax: 0380-55 00 65
E-postadress: mbk.anneberg@nassjo.se

Bodafors bibliotek

Parkering finns vid torget utanför biblioteket.
Ingång från torget. Marknivå. Dörröppnare.
Ingen hiss, inga trappor eller trösklar.
Toalett till höger om receptionen. 
RWC till vänster om receptionen.
Pälsdjur (utom ledarhundar) får inte vistas i lokalerna. 
OBS! På grund av återkommande vandalisering har Bodafors bibliotek tvingats ta ner sin återlämningslåda.
Du som vill återlämna dina lån hänvisas till bibliotekets öppettider eller till stadsbiblioteket i Nässjö.

Adress: Torget 7, 571 62 Bodafors
Telefon: 0380-51 81 00
Fax: 0380-37 16 01
E-postadress: mbk. bodafors@nassjo.se

Forserums bibliotek

Parkering finns vid torget mittemot biblioteket.
Ingång på marknivå. Dörröpnare. 
Hiss finns till övre våningsplan. 
Toalett finns både på markplan och på övre våningsplan.
RWC.
Skötbord.
Pälsdjur (utom ledarhundar) får inte vistas i lokalerna.

Adress: Jönköpingsvägen 1 A, 571 78 Forserum
Telefon: 0380-51 76 22
Fax: 0380-205 36
E-postadress: mbk.forserum@nassjo.se

Malmbäcks bibliotek

Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor är sedan 2 mars 2020 samlokaliserat med ICA Nära Malmbäck.

Parkering finns vid lokalen. 
Ingång med ramp.
RWC.
Pälsdjur (utom ledarhundar) får inte vistas i lokalerna.

Adress: Torget 5, 571 69 Malmbäck
Telefon: 0380-51 75 12
E-postadress: mbk. malmback@nassjo.se

Webbplatsens tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Sök

Språk