Har du svårt för att få tag på dina kursböcker hjälper vi dig självklart. Har vi inte en bok du vill ha kan du lämna inköpsförslag.

Lämna inköpsförslag

Finns inte boken att köpa kan vi göra ett fjärrlån, då beställer vi boken från ett annat bibliotek. Det går även att beställa artikelkopior via fjärrlån.

Läs mer om fjärrlån

En del kurslitteratur kan även finnas som e-bok. 

Läs mer om att låna e-böcker

 

Informationssökning

Behöver du söka information på annat sätt än i tryckt material har vi databaser och länktips som kan vara till hjälp. 

Söka information


Bibblan svarar

Du kan alltid ställa en fråga till Bibblan svarar. Bibblan svarar är en gratis svarstjänst från Sveriges bibliotekarier.

Bibblan svarar