Radera e-böcker

Radera e-böcker

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. När lånetiden gått ut slutar e-boken automatiskt att fungera, e-boken blir låst och kan inte längre öppnas. Den låsta e-boken ligger dock kvar i ditt läsprogram även efter att lånetiden gått ut. För att ta bort e-boken välj ”Radera”, välj INTE ”Återlämna”. Det går inte att återlämna e-böcker innan lånetiden gått ut. Vissa läsprogram har en funktion för återlämning men funktionen har ingen koppling till biblioteket, e-boken blir alltså inte återlämnad hos biblioteket utan låser endast e-boken så att den inte kan öppnas igen.

Gör så här för att radera en e-bok:

PocketBook

Gå till listan över e-böcker och klicka länge på boktiteln. Tryck på sopptunnan i högra hörnet och tyck "Delete from the file system". Svara ja på kontrollfrågan. Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

 

Adobe Digital Editions

Gå till biblioteksvyn, högerklicka på e-boken och välj "Remove from library". Nu försvinner e-boken från läsprogrammet men filen ligger kvar i din dator. För att radera filen går du in i mappen Mina dokument > My Digital Editions, letar upp filen och raderar den.

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

OBS! Använd funktionen "Remove from library", INTE funktionen "Return borrowed item". Om du använder "Return" kommer Digital Editions att låsa e-boken så att den inte kan öppnas igen.

 

Aldiko

Gå till listan över e-böcker och klicka länge på boktiteln tills du får upp en meny i skärmens överkant. Klicka på "..." i hörnet och välj "Radera".

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.

Språk