Personal

Stadsbibliotekets personal

  • Ingela Lennartsson
  • Arbetar med tillgängliga medier (talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker) och mångkultur.
  • 0380-51 82 22
  • ingela.lennartsson@nassjo.se
  • Lotta Öhling
  • Arbetar med marknadsföring, tidningar och tidskrifter och webb.
  • 0380-51 82 44
  • lotta.ohling@nassjo.se

Språk