Lånevillkor

Våra lånevillkor

Våra lånevillkor (Svenska)

Our lending conditions (English)

Våra lånevillkor (Arabiska)

Våra lånevillkor (Persiska)

 

Skaffa bibliotekskort

Det är gratis att skaffa bibliotekskort. Du måste visa legitimation för att skaffa bibliotekskort men behöver inte ha ett fullständigt personnummer. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för alla lån som registrerats på ditt kort. När du skriver på ditt bibliotekskort förbinder du dig att följa bibliotekets lånevillkor. Meddela biblioteket om du har tappat ditt kort, då spärrar vi det så att ingen annan kan använda kortet. Det kostar 20 kr att ersätta ett borttappat eller trasigt bibliotekskort. 

Barn som fyllt 5 år kan få ett eget bibliotekskort. Barn under 16 år måste ha med vårdnadshavare eller god man för att skaffa bibliotekskort, vårdnadshavare/god man måste då visa legitimation. Vårdnadshavare/god man ansvarar för barnets lån.

När du skaffar bibliotekskort får du en fyrsiffrig pinkod. Pinkoden behöver du för att låna i utlåningsautomaterna, boka dator samt logga in på Mina sidor på vår webbplats. 

Ansök om bibliotekskort


Att låna och reservera

Allt är gratis att låna på biblioteket. 16-årsgräns gäller för att få låna film och spel. Du kan låna och återlämna på alla bibliotek i Nässjö kommun, du kan tex låna på stadsbiblioteket och återlämna i Bodafors. Det är gratis att reservera böcker och andra medier. Även fjärrlån är gratis (så länge du hämtar ut eller avbeställer dem i god tid). När din reservation finns att hämta får du ett meddelande med e-post eller brev. På stadsbiblioteket får du med ett löpnummer som används för att hitta din reservation på biblioteket. Du har 1 vecka på dig att hämta din reservation, sedan plockas den bort. 


Lånetider

Böcker och ljudböcker: 4 veckor (2 veckor om det är reservationskö)

Film: 1 vecka

Spel: 2 veckor (max 2 spel/gång)

Tidskrifter: 1 vecka på stadsbiblioteket, 2 veckor på biblioteksfilialerna (senaste numret är inte till hemlån)

Fjärrlånade medier har särskilda lånetider.

Du kan låna om upp till 3 gånger. Medier med reservationskö går inte att låna om. Du kan låna om via e-post, telefon eller på vår webbplats. Både stadsbiblioteket och biblioteksfilialerna (utom Bodafors) har återlämningsfack utanför biblioteket där du kan återlämna dina medier. Lån som läggs i facket efter stängningsdags återlämnas nästkommande vardag.


Förseningsavgifter

Glömmer du att lämna dina lån i tid får du betala en förseningsavgift. 

5 kr/dag för alla medier.

Inga förseningsavgifter på barn- och ungdomsböcker.

Förseningsavgifter betalas på biblioteket, på stadsbiblioteket kan du betala med kort eller Swish men biblioteksfilialerna tar endast kontanter.

Om din avgift överskrider 100 kr spärras ditt bibliotekskort. 
När du har betalat hela skulden och kontot har nollställts kan du låna igen. 

Meddela oss om du vill få övertidsvarningar. Då får du ett meddelande via e-post ett par dagar innan lånetiden går ut. Övertidsvarningen är en hjälp för dig, du är fortfarande ansvarig för att lånen återlämnas i tid. 


Ersättning av försvunna eller förstörda medier

Om du tappar bort, skadar eller förstör medier som tillhör biblioteket blir du ersättningsskyldig. Försvunna eller skadade medier tillhör biblioteket även efter det att ersättningskostnaden har betalats. Du får två påminnelser om ej återlämnade lån, därefter skickas en räkning ut.

Böcker och ljudböcker för vuxna: 300 kr

Böcker och ljudböcker för barn: 200 kr

Talbok: 200 kr

Tidskrift och pocket: 100 kr

Film och spel: 600 kr (pga utlåningsrättigheter)

Ej uthämtat fjärrlån: 50:-

Spärrgräns: 100 kr

På särskilt värdefulla medier, samt fjärrlån, beräknas ersättning i varje enskilt fall.


Hur vi behandlar personuppgifter

När du skaffar bibliotekskort på något av biblioteken i Nässjö kommun ingår du ett avtal med oss. Vi registrerar namn, adress, personnummer, telefonnummer och eventuell e-post. Detta är uppgifter som vi får från dig när du skaffar bibliotekskort samt från SPAR, Statens personadressregister. Biblioteket sparar och behandlar dessa personuppgifter för att kunna administrera lån och reservationer samt för att kontakta dig vid uthämtning av reservationer, påminnelser om försenade lån och vid eventuella skulder. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det finns en pågående användarrelation. Du har rätta att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också meddela oss om du inte längre vill vara låntagare hos oss och därmed få dina uppgifter raderade, förutsatt att dina lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Uppgifter om lån faller under Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Bibliotekets personal får alltså inte berätta för någon annan vad du har lånat eller reserverat. Uppgifter om dina lån raderas när du återlämnar dina lån, om du inte begärt att din lånehistorik ska sparas.

Uppgifterna vi har om dig kommer inte att användas i annat syfte än de insamlades för. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med externa systemleverantörer för att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteken i Nässjö kommun. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoglandet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Språk