Så hanterar vi personuppgifter

När du skaffar lånekort ingår du ett avtal med biblioteken i Nässjö kommun.

Vilka personuppgifter sparas?

Vi registrerar namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Uppgifterna får vi från dig när du skaffar lånekort samt från SPAR, Statens personadressregister. Under Mina sidor kan du se vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Mina sidor sparas lånekortsnummer, pinkod och e-postadress. Du kan själv välja att spara visningsnamn, minneslistor, recensioner och lånehistorik.

Varför sparas personuppgifterna?

Vi registrerar dina personuppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster samt för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer.

Dina personuppgifter kommer inte utnyttjas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster på 3 år raderas dina uppgifter automatiskt. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill vara låntagare hos oss och därmed få dina uppgifter raderade. Detta gäller förutsatt att dina lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade. Om du skrivit recensioner på vår hemsida anonymeras dessa när ditt konto raderas.

Vem tar del av personuppgifterna?

Alla anställda på biblioteken i Nässjö kommun har tillgång till dina personuppgifter. Även anställda hos våra systemleverantörer har tillgång till dina personuppgifter för att kunna sköta underhåll och support.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna vi har om dig kommer inte att användas i annat syfte än de insamlades för. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

Uppgifter om bibliotekslån faller under Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Det betyder att bibliotekets personal inte får berätta för någon annan vad du har lånat eller reserverat. Uppgifter om dina lån raderas när du återlämnar dina lån och det inte finns några avgifter kopplade till lånen. Detta gäller förutsatt att du inte begärt att din lånehistorik ska sparas.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig.
  • Du har rätt att få dina uppgifter rättade.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller förutsatt att dina lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.
  • Du har rätt till dataportabilitet. Du kan få en utskrift av de personuppgifter vi har om dig. På beställning kan ett uttag i digitalt format göras.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteken i Nässjö kommun.
Telefon: 0380-518233
E-post: stadsbiblioteket@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Nässjö kommun.
Vårt dataskyddsombud når du på dataskyddsombud@hoglandet.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Sök

Språk