För föräldrar

Att läsa högt är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att stötta ditt barns språkutveckling.

När du läser högt för mig:

- ger du mig fantasi och tillsammans möter vi nya världar
- ger du mig ett språk och ett ordförråd så att jag kan göra mig förstådd
- lär jag mig om hur världen fungerar
- får jag mysig tid med dig och det är det bästa!

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet.
På Bokstarts hemsida hittar du inspiration riktad till föräldrar och andra vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål. Du kan också hitta kortfattad kunskap om barnets språkutveckling från 6 månader till 3 år. Materialet finns på flera olika språk och inkluderar både videor och text.

Bokstarts hemsida

Barnens bibliotek

Varför ska du läsa högt för ditt barn? Vi ska läsa för att det ger gemenskap, för att lära känna varandra och för att upptäcka berättelser. På Barnens biblioteks hemsida hittar du en massa högläsningstips. Här får du tips på hur du kan börja läsa högt, hur du ska fortsätta läsa även när barnet kan läsa själv och vad du ska läsa, mm!

Läsa högt (barnensbibliotek.se)

Högläsningstips

Ett fel har inträffat. Kontakta biblioteket för information.

Ett fel har inträffat. Prova igen lite senare.

Sök