Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker, så kallade Daisy-böcker.

Böcker med stor stil

Böcker med stor stil är böcker som tryckts med extra stor text. Vem som helst får låna storstilsböcker.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker som är skrivna med lättare språk. De är anpassade till dig som har svårt att läsa (t.ex. dyslexi) eller håller på att lära dig svenska. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna. 

Talböcker eller Daisy-böcker

Talböcker är avsedda för personer med läsnedsättning (t.ex. en synskada eller dyslexi). Du kan lyssna på talböcker genom egen nedladdning via Legimus eller med hjälp av Daisy-spelare. Du kan också lyssna via ett läsprogram i din dator. Du kan låna Daisy-spelare på biblioteket om du vill prova på talböcker. Kontakta annars hjälpmedelscentralen. Du kan naturligtvis låna talböcker på biblioteket. Saknar du någon titel kan vi ladda ner boken åt dig.

Mer om läsprogram för att läsa talböcker i datorn.

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en kostnadsfri tjänst för dig som lånar talböcker. Tjänsten gör det möjligt för dig att själv ladda ner talböcker från MTM:s - Myndigheten för Tillgängliga Mediers - digitala bibliotekskatalog Legimus. Legimus finns som app så att du kan lyssna på böckerna i din telefon.

Boka tid med en bibliotekarie för att registrera dig för tjänsten. Är du under 18 år måste målsman vara med. Vid mötet går vi igenom lånevillkor samt visar dig hur du laddar ner böcker.  

Kontaktpersoner

Ingela Lennartsson
tel: 0380-51 82 22
e-post: ingela.lennartsson@nassjo.se

Helena Sjöberg
tel: 0380-51 82 27
e-post: helena.sjoberg.@nassjo.se

Sök

Språk