angle-left Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Vi hanterar dina personuppgifter enligt följande:

När du skaffar lånekort i Nässjö kommun ingår du ett avtal med oss. Vi registrerar namn, adress, personnummer, telefonnummer och eventuell e-post. Detta är uppgifter som vi får från dig när du skaffar lånekort samt från SPAR, Statens personadressregister. Biblioteket sparar och behandlar dessa personuppgifter för att kunna administrera lån och reservationer samt för att kontakta dig vid uthämtning av reservationer, påminnelser om försenade lån och vid eventuella skulder.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det finns en pågående användarrelation (3 år). Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan meddela oss om du inte längre vill vara låntagare hos oss och därmed få dina uppgifter raderade, förutsatt att dina lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Uppgifter om lån faller under Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Bibliotekets personal får alltså inte berätta för någon annan vad du har lånat eller reserverat. Uppgifter om dina lån raderas när du återlämnar dina lån, om du inte begärt att din lånehistorik ska sparas.

Uppgifterna vi har om dig kommer inte att användas i annat syfte än de insamlades för. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med externa systemleverantörer för att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, eller begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteken i Nässjö kommun. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoglandet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sök

Språk

sv-se en-gb