Språklust & Äppelhylla

På biblioteket finns det en Språklusthylla och en Äppelhylla. På Språklusthyllan samlar vi böcker som är särskilt utvalda för att stimulera barns språkutveckling. På Äppelhyllan finns medier som kan läsas på olika sätt, med ögon, öron och fingertoppar.

Språklust

Spåklust är en insats som vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i hela länet. Regionbiblioteket och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och logopeder.

På Språklusthyllan samlar vi böcker som är särskilt utvalda för att stimulera barns språkutveckling på olika sätt. Vi hjälper dig gärna med att hitta böcker utifrån era behov. Allt som finns på Språklusthyllan har en språklustsymbol.

Lista på Språklustböcker

Tips på Läs tillsammans (1177.se)

Mer om insatsen på Språklust i Region Jönköpings län

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där du kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt och därför finns Äppelhyllan. På Äppelhyllan hittar du böcker för och om barn med funktionsvariationer. Böcker som väcker läsglädje. Allt som finns på Äppelhyllan har ett tecknat äpple som symbol. 

Äppelhyllan på Barnens bibliotek

Läs mer om Anpassade medier.

Sök

Språk